Partneri
Obchodné priestory
// Služby/ Obchodné

<< späť

Akvizícia pozemkov

Proces akvizície pozemkov v spojení s právnymi požiadavkami klienta sa v rámci služieb ponúkaných spoločnosťou Spiller Farmer zameriava predovšetkým na zvládnutie možných rizík pre klientov. Hoci akvizícia pozemkov je na Slovensku prostredníctvom digitálnej formy katastra nehnuteľností relatívne bezproblémová, Spiller Farmer má k dispozícii špecialistov, ktorí vedia tieto informácie použiť a náležite preveriť.


Prenájom

Skúsenosti spoločnosti Spiller Farmer v oblasti prenájmu nehnuteľností dokazuje viac ako 200 000 m2 už prenajatých priestorov v obchodných centrách v rámci Slovenska pre rôznych developerov. Hlavnou výhodou pre klientov spoločnosti je naša databáza nájomcov a ich požiadaviek na expanziu, čo umožňuje posúdenie rozsahu a typu retailového projektu v danej lokalite.


Prieskum trhu

Telefonická analýza dopytu, reporty pre cieľové lokality, spádové oblasti, analýza SWOT.


Investičný predaj

Všetky obchodné centrá doteraz prenajaté spoločnosťou Spiller Farmer boli odpredané, a v rámci trhu stoja na poprednom mieste pokiaľ ide o ich kapitálovú hodnotu.
Na základe požiadaviek klienta môže Spiller Farmer nehnuteľnosť odpredať, a to formou budúceho predaja, predaja po dokončení nehnuteľnosti, predaja časti akcií, prípadne refinancovania ako investičný produkt.


Predaj pozemkov

Vlastníkom pozemkov, ktorí majú k dispozícii vhodné lokality pre účely výstavby odporúčame kontaktovať našu spoločnosť, ktorá má množstvo klientov zaujímajúcich sa práve o tento druh produktu.
Copyright©2006 - SPILLERFARMER s.r.o
Created by UNIQART s.r.o. | CMS by Media7 Development s.r.o.