Partneri
Priemyselné priestory / Logistika
// Služby/ Priemyseln

<< späť

Akvizícia pozemkov

Proces akvizície pozemkov v spojení s právnymi požiadavkami klienta sa v rámci služieb ponúkaných spoločnosťou Spiller Farmer zameriava predovšetkým na zvládnutie možných rizík pre klientov. Hoci akvizícia pozemkov je na Slovensku prostredníctvom digitálnej formy katastra nehnuteľností relatívne bezproblémová, Spiller Farmer má k dispozícii špecialistov, ktorí vedia tieto informácie použiť a náležite preveriť.


Prieskum trhu

Prieskum trhu s logistikou a priemyselnými priestormi súvisí aj s úrovňou dopytu, ktorý zisťuje spoločnosť Invest Team Slovakia, ktorej členom predstavenstva v rámci tohto sektora je Laurie Farmer. Z toho dôvodu máme k dispozícii 2 kľúčové informácie, a to objem prenajatých priestorov a voľných priestorov, ktoré sú každý týždeň pravidelne aktualizované. Vďaka dlhoročnému aktívnemu pôsobeniu na slovenskom trhu spoločnosť Spiller Farmer má vypracovanú podrobnú databázu realizovaných prenájmov a prehľad výšky nájmov pri ktorých boli dané prenájmy uzatvorené.

V prípade prenájmov nových budov sú tieto informácie pre klientov mimoriadne cenné.


Prenájom priestorov

Spiller Farmer zastáva popredné miesto na trhu logistiky a prenájmu priemyselných priestorov ako zástupca nájomcu, alebo prenajímateľa. Aby sme predišli konfliktu záujmov, naša spoločnosť vopred oboznámi každého klienta na ktoré budovy, prípadne na ktorých nájomcov sa vzťahuje jej exkluzívny mandát. Spiller Farmer prostredníctvom predĺženia nájomných zmlúv môže taktiež ponúknuť klientom budovy, ktorých priestory boli uvoľnené predošlými nájomcami, a tým uľahčí klientovi orientáciu na trhu s nedostatkom priestorov na prenájom.


Investičný predaj

Všetky obchodné centrá doteraz prenajaté spoločnosťou Spiller Farmer boli odpredané, a v rámci trhu stoja na poprednom mieste pokiaľ ide o ich kapitálovú hodnotu.
Na základe požiadaviek klienta môže Spiller Farmer nehnuteľnosť odpredať, a to formou budúceho predaja, predaja po dokončení nehnuteľnosti, predaja časti akcií, prípadne refinancovania ako investičný produkt.


Predaj pozemkov

Vlastníkom pozemkov, ktorí majú k dispozícii vhodné lokality pre účely výstavby odporúčame kontaktovať našu spoločnosť, ktorá má množstvo klientov zaujímajúcich sa práve o tento druh produktu.


Finančná analýza

Spoločnosť Spiller Farmer na základe objednávky klienta pri zohľadnení regulatív týkajúcich sa daného územia, prípadne nehnuteľnosti je schopná rýchlo zhodnotiť a vypracovať finančnú analýzu projektu vrátane výpočtu cash flow. Každý projekt tak môže byť ešte pred uskutočnením hĺbkovej analýzy posúdený z viacerých uhlov pohľadu, čím zabezpečíme, že cieľová investícia zodpovedá parametrom klienta. Takáto analýza môže odhaliť tie stránky projektu, ktoré sa najprv sústreďujú na cenu akvizície nehnuteľnosti a tiež na potencionálny zisk.
Copyright©2006 - SPILLERFARMER s.r.o
Created by UNIQART s.r.o. | CMS by Media7 Development s.r.o.