Partneri
Obchodno – zábavné centrum ASTRA Dubnica nad Váhom
// Projekty/ Slovensko/ Obchodno –

<< späťObchodno – zábavné centrum ASTRA
Dubnica nad Váhom

Budova obchodno - zábavného centra ASTRA bude lokalizovaná v samotnom centre mesta na hlavnom námest. Projekt vytvorí unikátne miesto pre nákup spojený s relaxom, zábavou a oddychom.
Dubnica nad Váhom sa nachádza v husto obývanom území a a má spádovú oblasť do 20 km zasídlenú obcami a mestami. V súčasnosti je 27. Najväčšie mesto Slovenska s počtom obyvateľov 26 388.
Vzhľadom na vynikajúce dopravné spojenie a centrálnu polohu Dubnice nad Váhom je možné za spádovú oblasť považovať celý Trenčiansky samosprávny kraj s počtom obyvateľov 599 847.
Čista prenajímateľná plocha: 6 905 m2

Počet obchodných jednotiek: 35 - 40 na 3 podlažiach

Počet parkovacích miest: 305

Výška nájmu: bude poskytnutá na požiadanie

Otvorenie: 3Q 2012


     

Copyright©2006 - SPILLERFARMER s.r.o
Created by UNIQART s.r.o. | CMS by Media7 Development s.r.o.