Partners
Aquario Komárno
// Projects/ Slovakia/ Aquario

<< back


Aquario shopping center Komárno - Na celkovej ploche 9000 m2 bude na troch podlažiach rozmiestnených 40 obchodov, reštaurácia, kaviareň, služby a viacero prevádzok rýchleho občerstvenia, ako aj prevádzky slúžiace na oddychu a zábave. Komfortné parkovanie zabezpečuje päťpodlažný parkovací dom s celkovým počtom 212 parkovacích miest, ktorý je priamou súčasťou nákupného centra.

Lokalita: Projekt Aquario Komárno sa nachádza v centre mesta na Kossuthovom námestí pri križovatke hlavných cestných ťahov spájajúcich Bratislavu a Nitru s Budapešťou, v susedstve mestskej tržnice. Svojou centrálnou polohou naväzuje na pešiu zónu a historické centrum mesta.

Otvorenie: Jeseň 2009

Celková plocha / Prenajímateľná plocha: 9000 m2 z toho vyše 6500 m2 prenajímateľnej plochy

Počet obchodných jednotiek: cca 40

Počet parkovacích miest: 212

Počet obyvateľov / spádová oblasť: Mesto Komárno má v súčasnosti 33 tis. Obyvateľov, pričom v Komárome žije 20tis. Obyvateľov. V spádovej oblasti mesta žije v súčasnosti cca 160 000 ľudí.


Copyright©2006 - SPILLERFARMER s.r.o
Created by UNIQART s.r.o. | CMS by Media7 Development s.r.o.